NEWVI ANVÄNDER COOKIES PÅ DENNA HEMSIDA LÄS MER HÄR.

Om du klickar vidare på sidan accepterar du vår användning av cookies.

Close

 • research
 • Points de vente
 • newsletter
 • MY SKIN

VILLKOR

1. TILLGÅNG TILL HEMSIDAN+

För att få tillgång till att använda denna hemsida måste du vara över 18 år och har en giltig e-postadress.

Det kan vara så att det krävs att du fyller i fälten i ett formulär som markerats med en stjärna. Om så är fallet, kommer du att behöva fylla i dessa fält innan du går in på hemsidan. Felaktiga eller ofullständiga registreringar accepteras inte.

Du samtycker till att den information du skickar till oss, som förvaras i vårt informationssystem är korrekt och fungerar som legitimation. Vänligen meddela oss om relevanta förändringar i sådan information.

Tillgång till hemsidan och/eller vissa delar av denna, kan använda sig av personliga lösenord. Om så är fallet, är det upp till dig att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa sekretess för sådana koder. Du kan naturligtvis ändra lösenord när som helst. Men antalet försök för att logga in och/eller vissa delar av detta kan begränsas för att förhindra bedräglig användning av koder. Vänligen meddela oss om bedräglig användning du blivit medveten om.

I händelse av underlåtenhet att följa de regler som beskrivs i dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att avbryta din tillgång till webbplatsen. Om så är fallet, kommer vi att informera dig så snart som möjligt. Även om vi försöker göra hemsidan tillgänglig hela tiden, kan vi inte garantera dig tillgång under alla omständigheter. I själva verket, speciellt vid underhåll, uppdateringar eller andra händelser som vi inte kan kontrollera kan tillgången till hemsidan avbrytas.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER+

Hemsidan och de delar som utgör den (t.ex. taggar, bilder, text, video etc.) skyddas av immateriella rättigheter. Utvecklingen av hemsidan är en betydande investering och samarbete med vårt team. Därför, förutom vad som uttryckligen anges här, ger vi dig inte andra rättigheter än att använda hemsidan enbart för ditt personliga och privat bruk. All användning, reproduktion eller representation av hemsidan (helt eller delvis) eller av de element som utgör det i alla media för något syfte, inklusive men inte begränsat till, är i kommersiellt syfte förbjudet. Vi kan vid speciella tillfällen tillåta dig att reproducera och/eller representera hela eller delar av hemsidan via ett viss medium. En begäran om tillstånd i detta avseende måste lämnas in i förväg på följande e-postadress: service.vichy@dk.loreal.com

3. ANVÄNDNING AV HEMSIDAN+

Först vill vi påminna dig om att användningen av hemsidan innebär att du har nödvändig hårdvara och programvara tillgänglig för att använda internet.

Ytterligare vill vi påminna om att Internet inte tillåter att garantera säkerhet, tillgänglighet och fullständighet av dataöverföringar, följaktligen kan vi inte hållas ansvarig i händelse av fel, utelämnanden, borttagningar, förseningar, defekter (inklusive men inte begränsat till virusattacker), kommunikationsledningar, hårdvara och mjukvara som vi inte kontrollerar, eller vid obehörig användning eller möjlig försämring av innehållet som publiceras på denna hemsida.

a. Användarens allmänna förpliktelser

Vi försvarar värden som tolerans och respekt för andras rättigheter. Det är därför denna hemsida inte får användas som ett medel för uttryck för rasistiska, våldsamma, främlingsfientliga, skadlig, ondskefulla eller olagligt meningar.

När du använder webbplatsen, accepterar du att inte:

 • Sprida kränkande, skadligt, inte tillåtet, illvilligt innehåll som bryter mot integritet eller bilddata- rättigheter ("privacy or image rights"), uppmanar till våld, ras eller etniskt hat,
 • använda hemsidan för politiska, marknadsföring eller missionära ändamål,
 • publicera reklam eller reklammaterial
 • avleda Diskussionområdet från dess avsedda ändamål, inklusive, men inte begränsat till, använda den som en kontaktbyrå
 • sprida information eller material som kan upplevas stötande för minderåriga
 • utföra olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till, bryter software upphovsrätt, varumärken, fotografier, bilder, text, video etc.

Vi vill betona att du måste vara innehavare av alla rättigheter och/eller tillstånd till något relevant innehåll du vill publicera på denna hemsida. I detta avseende rekommenderar vi att du inte publicerar innehåll (särskilt bilder) som visar arkitektoniskt objekt, reklamartiklar, bilder på kläddesign, där varumärkena kan framgår (initialer, logotyper, färg, märke kod, etc.). Slutligen vill vi uppmärksamma om att innehåll (inklusive men inte begränsat till fotografier och videofilmer) som visar minderåriga inte kommer att accepteras på denna hemsida.

b. Särskilda bestämmelser för särskilda segment

Flera olika segment kan vara tillgängliga för dig på denna hemsida: innehåll som kan laddas ner, online-applikationer, användarinnehåll, diskussionsområden etc. ("Segmenterna").

(i) Innehåll som kan laddas ner

Vi gör innehållet tillgängligt på denna hemsida som du har rätt att ladda ner ("Innehåll som kan laddas ner"). Genom att ladda ner eller använda denna typ av innehåll som kan laddas ner, anses det som ditt helhjärtade godkännande att använda denna i enlighet med dessa Villkor.

Vi ger dig rätt, enbart för ditt personliga och privata bruk, avgiftsfritt och fritt från rättsligt upphovsrättsligt skydd, en icke-exklusiv rättighet som inte kan överföras för användning av innehåll laddas ner. All reproduktion, representation, ändring eller distribution av innehåll för nedladdning, måste först uttryckligen ha godkänts av oss. En begäran om sådant tillstånd skall lämnas till oss i förväg på följande adress: service.vichy@dk.loreal.com

(ii) Online Applikationer

Vi ger dig rätt, enbart för ditt personliga och privata bruk, avgiftsfritt och fritt från rättsligt upphovsrättsligt skydd, en icke-exklusiv rättighet som inte kan överföras för användning av innehåll laddas ner. Vi gör software-applikationer tillgängliga på denna hemsida (“Online Applikationer”). Vi ger dig rätt, enbart för ditt personliga och privata bruk, avgiftsfritt och fritt rättsligt upphovsrättsligt skydd, en icke-exklusiv rättighet som inte kan överföras, till användning av Online Applikationerna. Du accepterar att inte modifiera, anpassa, reproducera, ändra eller distribuera online-applikationer och/eller eventuella media som rör dessa. Allt innehåll som du kan skapa eller producera med online Applikationerna kommer att anses ha Användarinnehåll (enligt punkt (iii) "User Content").

Vänligen meddela oss om eventuella oegentligheter som kan påverka Online Applikationerna på följande adress: service.vichy@dk.loreal.com. Vi kommer då att göra vårt bästa för att korrigera sådana potentiella oegentligheter så snart som möjligt.

Om vi ger dig ett verktyg/applikation som låter dig redigera bilder (speciellt för att virtuellt kunna testa en kosmetisk produkt), bekräftar och godkänner du att ett sådant verktyg/applikation endast får användas i privat syfte och i enlighet med sitt ursprungliga syfte. Du har inte behörighet att använda detta verktyg/ applikation på ett sådant sätt att det kan verka respektlöst, skadligt och/eller stötande för tredje part. Därför är det inte tillåtet att ändra och/eller visa en tredje parts bild utan att partens uttryckliga samtycke. Slutligen är det inte tillåtet att ändra och/eller visa, helt eller delvis, innehåll (modifierad eller ej, med hjälp av verktyget / applikation) som följer med verktyget /applikation (speciellt innehåll som visar modeller) utan vårt föregående uttryckta samtycke.

(iii) Användarinnehåll och Användarhandlingar

Användarinnehåll.Vi kan erbjuda ett område på denna hemsida  som är dedikerade till användarens innehåll som text, bilder, videor, etc. ("Användarinnehåll").

Genom att skicka Användarinnehåll till oss ger du automatiskt oss rätten att använda en kostnadsfri, beständig, oåterkallelig, icke-exklusiv, världsomspännande licens till att att använda, kopiera, modifiera, anpassa, ändra, distribuera, översätta, skapa härledda verk från, införliva i andra verk, distribuera och på annat sätt utnyttja sådant Användarinnehåll (helt eller delvis) i något medium (inklusive utan begränsning till denna hemsida).

Du ger oss uttryckligen rätt till att använda Användarinnehållet på våra hemsidor, men även på tredje parts hemsidor, specielt på så kallade sociala nätverk "(som Facebook, Twitter, YouTube, etc. Det upplyses om att hemsidan inte på något sätt administreras eller sponsras av dessa från tredje parts webbplatser) inklusive dessa tredje parts webbplatser plugins och applikationer som kan göras tillgängliga på webbplatsen, nedan kallade "Tredje parts webbplatser."

Du bekräftar och samtycker till att användning av dessa sociala nätverk regleras enbart av de villkor som anges i dessa sociala nätverk. Därför erkänner och godkänner du att ovannämnda villkor är bindande för oss i vår användning av innehållet. Därför kan vi inte hållas ansvariga för vår eller tredje parts använding av innehållet i enlighet med de villkor som anges av de sociala nätverken, och särskilt, men utan begränsning när det gäller omfattningen av rättigheter, rättigheters längd och borttagning av användarinnehållet.

Du är ensam ansvarig för alla tredje parts krav, som har relation till användaren av Innehållet i överensstämmelse med de sociala nätverkets villkor.

Utan bindande verkan för ovanstående, bekräftar och garanterar du att du har erhållit alla nödvändiga tillstånd från alla mottagare vad angår Användarinnehåll rörande sådan användning på sociala nätverket.

Slutligen bekräftar och godkänner du (och du bekräfta att du har informerat och fått alla mottagares samtycke) att Inehåll kan vara föremål för "viral" kommunikation (verbal kommunikation) på dessa tredje parts webbplatser och att vi inte kommer att vara ansvarig för några handligar i detta avseende.

Användarinnehåll som du publicerar på denna hemsida är helt ditt val och du är ensam ansvarig för detta. Men vi vill påminna dig om att användarinnehåll inte får strida mot gällande lagstiftning eller accepterade moralbegrepp och får inte bryta mot andras rättigheter. I detta avseende förbehåller vi oss rätten till att när som helst ta bort Användarinnehåll som är uppenbart olagligt och/eller i strid med vedertagna moralbegrepp och/eller som kränker andras rättigheter.

Användarhandlingar.Genom Tredje parts webbplats görs några handlingar tillgängliga för dig på Webbplatsen, såsom delning, kommentarer och/eller utvärdera Innehåll, hädanefter " Användarhandlingar".

När du går vidare till en Användarhandlingar på eller via en Tredje parts Webbplats ger du oss tillåtelse till att få åtkomst till några basuppgifter från din Tredje parts Webbkonto (inklusive namn, profilbild, kön, födelsedag, nätverk, användar-id, vännlista och andra upplysningar kommunicerat till alla, till personer du följer, och/eller som följer dig, kommentarer och/eller meningar du ger i de följande ”Offentlig Information”) för att kunna driva dessa Användarhandlingar.

Vi vill påminna dig om att vissa Offentliga Uppgifter du lämnar på eller via någon tredje parts webbplats publiceras offentligt kan ses av alla som besöker webbplatsen eller är medlemmar i en tredje parts webbplats. Vi är inte ansvariga för publiceringen av dina Offentliga Uppgifter och på vilket sätt andra användare kan ha av dem.

Om du inte längre vill ha din Offentlig Uppgifter publicerade på vår hemsida, är du ensam ansvarig för att administrera dina inställningar för skydd av personliga uppgifter eller din tredje part webbkonto. Vi kommer inte vara ansvariga för förseningen mellan förändring av inställningar för skydd av personliga uppgifter och din radering av aktiviteter på vår webbplats eller Internet.

Vänligen meddela oss om Användarinnehåll som verkar vara oförenliga med gällande lag och/eller allmän moral och/eller de principer som anges här och/eller som bryter mot andras rättigheter, på följande adress: service.vichy@dk.loreal.com

(iv) Blogg

Vi gör ett område som är tillgängligt på denna sida där du får uttrycka dig (“Bloggen”).

Genom att använda denna blogg, accepterar du helt att följa gällande lagstiftning, accepterad moral, de principer som anges här och i Blogg Stadgar och i enlighet med andras rättigheter.

Vänligen meddela oss om kommunikation som verkar vara oförenliga med gällande lagstiftning och/eller allmän moral och/eller de principer som anges här och i Blogg Stadgar och/eller som bryter mot andras rättigheter, på följande adress: service.vichy@dk.loreal.com

4. INFORMATION PÅ HEMSIDAN+

a. Allmänna bestämmelser

Vi försöker att ge dig korrekt och uppdaterad information. Men för överföring av data och information via Internet som inte gynnas av absolut teknisk tillförlitlighet, kan vi inte garantera riktigheten av alla uppgifter som finns på denna webbplats.

Ytterligare vill vi gärna understryka att felaktigheter och brister kan förekomma i den information som finns på denna hemsida, särskilt genom tredje part intrång. Vänligen meddela oss om fel eller försummelse på följande e-postadress: service.vichy@dk.loreal.com

b. Information om produkter och tjänster

Om inget annat anges, är de produkter och tjänster du kommer att visas, ej att betrakta som ett försäljningserbjudande, men en allmän presentation av produktsortimentet och de tjänster som vi distribuerar i det land där den här webbplatsen publiceras.

c. Rådgivning och diagnostiskverktyg

Den rådgivning som finns tillgänglig på denna hemsida och/eller analysverktyg är enkla simuleringar som är utformade för att få kosmetiska expertråd. De vägledande upplysningar de genererar kan inte ersätta en medicinsk diagnos eller konsultation på en klinik, inte heller fungerar de som en ersättning för medicinsk behandling. Som ett resultat kan vi inte garantera din fulla belåtenhet i fråga om rådgivning erhålls som ett resultat av användningen av sådana verktyg, och vi tar inget ansvar för den nytta du kan göra av dem.

För ytterligare information eller om tveksamhet råder, rekommenderar vi att du rådgör med din egen läkare och/eller skriva till oss på följande adress: service.vichy@dk.loreal.com

d. Hypertextlink

Hypertextlink implementerat på webbplatsen kan ta dig vidare till en tredje parts webbplatser, oberoende av dess avsikt (sociala nätverk, information eller e-handel), vars innehåll vi inte kontrollerar. Vi är inte på något sätt ansvariga för innehållet och/eller tredje parts webbplatser -funktionen. Därför kan vi inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av information och/eller innehåll som publiceras på dessa tredje parts webbplatser. Dessa tredje parts webbplatser kan ha annan praxis för hantering av personlig information än vi har. Vi uppmuntrar dig att samråda med dessa tredje parts webbplatser för personuppgifter policy då vi inte kan kontrollera deras bearbetning och insamling av personuppgifter. Som ett resultat, och i den utsträckning de hypertextlänk har tagits på den här webbplatsen för att göra din navigering på Internet lättare, är inlägg på sådana tredje parts webbplatser helt och hållet ditt val och ditt ansvar.

Vidare ska en tidigare lämnad begäran om tillstånd skickas till oss på följande adress om du vill skapa hypertext länk till denna hemsida: service.vichy@dk.loreal.com

5.Cookies+

Webbplatsen använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på Användarens dator när Användaren besöker en webbplats. Cookies används av L’Oréal i det enda syftet att förenkla navigeringen på Webbplatsen och ge en mer personlig service åt Användaren. För att kunna utnyttja alla funktioner på Webbplatsen bör man ställa in webbläsaren så att den accepterar cookies. Användaren kan undvika cookies genom att ändra inställningar i datorns webbläsare så att cookies inte tillåts. För mer information, se www.aboutcookies.org.

Webbplatsen använder inte cookies för att lagra någon information om Användaren som andra kan läsa eller få tillgång till. Webbplatsen använder inte cookies för att spåra Användarens internetaktivitet efter att Användaren har lämnat Webbplatsen.

Tredje part-cookies

a)Sociala nätverksikoner

På Webbplatsen kan det förkomma sociala nätverksikoner och ibland integrerat videoinnehåll från webbplatser som till exempel YouTube. Följaktligen, när Användaren besöker en sida med integrerat videoinnehåll från till exempel YouTube eller klickar på en social nätverksikon kommer Användaren via en länk till en webbplats med egna cookies. L’Oréal kontrollerar inte dessa cookies, så Användaren måste kontrollera den relevanta tredje partens webbplats för att få mer information.

b)Flash cookies.

L’Oréal använder Flash-filer för att leverera delar av sitt innehåll på Webbplatsen, till exempel för att spela upp videofiler. För att förbättra upplevelsen för användaren används Local Shared Objects – eller flash cookies som de brukar kallas – för att tillhandahålla funktioner som auto-resume och för att spara Användarens preferenser. Flash cookies sparas i Användarens dator i stort sett på samma sätt som cookies, men det går inte att justera inställningarna för dem i webbläsaren på samma sätt.

Avaktivering av Flash Cookies – På Adobes webbplats finns utförlig information om hur man tar bort eller avaktiverar Flash Cookies antingen för en specifik domän som www.maybelline.se eller för alla webbplatser – se www.adobe.com/products/flashplayer/security för mer information. Att begränsa användningen av Flash Cookies på webbplatsen kan påverka Användarens upplevelse av Webbplatsen.

c) Spotlight tags är någonting L’Oréal använder för att spara aktivitet som genereras när Användaren tittar eller klickar på en av Webbplatsens annonser någonstans på internet och sedan hamnar på Webbplatsen genom att ha klickat på den, eller när Användaren besöker vissa sidor på Webbplatsen inom 30 dagar från att Användaren har sett en av L’Oréals annonser någonstans på internet. L’Oréal spotlight tags tillhandahålls av Mediamind. Du kan avaktivera spotlight tags på www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, där du scrollar ned till ”mediamind” och kryssar för rutan ”opt out”.

Avvisa eller acceptera valfria cookies på denna webbplats:

6. PRIVATLIV OCH PERSONUPPLYSNINGAR+

Vi kan samla in personuppgifter som berör dig, speciellt när du: (i) registrera dig för en tjänst; (ii) laddar ner Innehåll som kan laddas ner; (iii) använder ett Segment och/eller ett diagnostikverktyg; (iv) anmäler dig till ett spel/tävling (v) skickar ett e-mail till oss; (vi) svarar på en enkät eller undersökning; eller (vii) interagerar med Hemsidan via en Tredje part hemsida eller direkt på denna Tredje parts hemsida.

Den personliga information kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy, som finns tillgängliga på hemsidan och är underlag för automatisk databehandling, och kan användas på tre olika sätt:

 • Statistiska undersökningar: vi samlar in och undersöker dina personuppgifter (och vilka sidor du besökt och annonser du klickat på) för att definiera din profil och bättre anpassa våra tjänster till dina förväntningar. Dessa undersökningar är strikt konfidentiella;
 • Övervakning i förhållande till kunder: Om du skickar ett meddelande till oss, lagras datan och används för att skicka ett svar på din begäran och för att säkerställa dess övervakning.
 • Tjänst bestämmelser: Skicka nyhetsbrev, åtgång till bestämda rådgivningsområden osv.;
 • Anpassa din upplevelse på hemsidan
 • Dessutom, om du har gett ditt samtycke genom att kryssa i rutan i samband med detta kan vi överföra din information till partners.

I överensstämmelse med bestämmelserna i gällande lagen om dataskydd, har du rätt att offentliggöra, korrigera, lägga till och ta bort data om dig. För att utöva denna rätt, räcker det att skicka oss ett mail med legitimationsbevis till följande adress: service.vichy@dk.loreal.com

7. REVIDERING AV HEMSIDAN OCH KORRIGERING AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR+

Vi kan behöva ändra innehållet och den information som finns på denna webbplats, samt rätta till Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till, för att uppfylla gällande nya lagar och föreskrifter och/eller för att förbättra hemsidan. Alla ändringar och/eller korrigering kommer att ingå i Användarvillkoren.

8. HOSTING+

This Site is Hosted by the Microsoft France corporation, a SAS company with a capital of 4.240.000,00 euros, with its registered office located at 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, France, registered in the Commercial and Corporations Register of Nanterre under the number 327 733 184