OK

OK Cancel

Thank you

Close

Klimakteriet: Allt om din hud och hormonella förändringar

Vichy Laboratoires har som uppdrag att fortsätta forskningen om klimakteriet och vi använder vår expertis och bakgrund för att utöka kunskaperna om klimakteriet.

Klimakteriet: Allt om din hud och hormonella förändringar

På så sätt kan vi följa kvinnor varje dag och säkerställa bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

Pionjärer inom hudvård i klimakteriet

Sedan 1992 utforskar Vichy Laboratoires om hudens förändringar i klimakteriet, och vårt mål är att följa kvinnor under en här speciella tiden i livet.

Tack vare denna djupgående och mycket avancerade vetenskapliga kunskap, har vi för första gången upptäckt att en kosmetisk hudvårdsprodukt kan kompensera för klimakteriets inverkan på hudens åldrande genom att återställa komforten och självförtroendet hos kvinnor.

VAD HÄNDER MED HUDEN UNDER KLIMAKTERIET?

Into Your Skin - Coupe de l'eau Into Your Skin - Coupe de l'eau
Into Your Skin - Coupe de l'eau

Det finns tre typer av kliniska förändringar i samband med åldrande hud i ansiktet kvinnor efter klimakteriet: atrofi, slapp hud och torr hud. Vi förklarar var och en av dessa stegvis.

På epidermal nivå

Avmattningen av keratinocytförnyelsen orsakar ackumulering av åldrade keratinocyter. Lipidsyntesen minskar, vilket resulterar i förändringar i hudens barriärfunktion och hudtorrhet, vilket leder till långsammare avskalning och en modifiering av de optiska egenskaperna hos stratum corneum, som blir matt och gulaktig.

Vävnaden som förbinder dermis och epidermis

Under åldringsprocessen plattas den här vävnaden ut och den förlorar gradvis sina vågiga form. Kollagen VII-genen minskar och produktionen kan inte längre säkerställas. Förlusten av kollagen VII påskyndas i fotoskadad hud och kan leda till minskad kohesion i hudens olika lager. Detta är det huvudsakliga strukturproteinet i de förankrande fibrerna som ser till att epidermis och dermis förbinds på rätt sätt. Kommunikationen och utbytet av näringsämnen mellan epidermis och dermis minskar och det förändrar hudens homeostas och mekaniska egenskaper.

På hudnivå

Antalet fibroblaster och deras storlek minskar. Detta fenomen har konsekvenser för produktionen av kollagen, elastinfibrer och glykosaminoglykaner (GAG). Produktionen av enzymer som bryter ned dermala proteiner (kollagenaser och elastaser) ökar dock med åldern. Det är numera accepterat att kollageninnehållet minskar med åldern, något som åtföljs av minskad löslighet av kollagenmolekyler och förändrade mekaniska egenskaper. Åldrandet av fibroblaster innebär att kollagensyntesen minskar medan syntesen av icke-kollagenbaserade totala proteiner förblir opåverkad. De elastiska fibrerna förändras också: de blir sällsynta, förlorar sin orienteringsförmåga och frånvaron av fukt förändrar de elastiska egenskaperna och leder till att de bryts av. Förutom minskad kollagensyntes leder hudens åldrande till en sönderdelning av hyaluronsyran i dermis som blir mycket känslig för nedbrytning av vissa enzymer.

Huden i klimakteriet

FAKTA 1
Klimakteriet är en period med kliniska variationer som kan påverka huden på följande sätt:

  • Atrofi
  • Slapp hudvävnad
  • Uttorkad hud

FAKTA 2
Det finns två typer av förändringar

BIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR
·      Kraftigt försämrad talgfunktion
·       En förändring av hudstrukturen uppstår genom en minskning av hudens viskoelasticitet och en ökning av hudveck vid tryck.
·       Epidermis blir tunnare.

HUDFÖRÄNDRINGAR
·       Nedbrytningen av proteiner och hudfjällningen går långsammare. Det leder till ackumulering av äldre keratinocyter.

DHEA-EXPERTIS

DHEA är välkänt inom forskarvärlden och är ett ungdomsbevarande hormon som produceras naturligt i kroppen. Vi har alla det här hormonet som ser till att vår hud ser ung, fräsch och vacker ut. Vi har kommit fram till att efter klimakteriet har kroppen tappat 90 % av DHEA, en viktig orsak till att huden förlorar en del av sin ungdomliga utstrålning.

Kliniska studier har karaktäriserat de kliniska tecknen och sammansättningen av huden hos kvinnor i klimakteriet. Vichy är intresserade av hur huden påverkas av minskningen av DHEA under klimakteriet.

Den kliniska effekten av lokal applicering har sedan undersökts och har visat sig påverka förtjockningen av epidermis, ökat antalet talgkörtlar och storleken på dessa, minskat hudens tunna, torra utseende och skapat en förbättrad finish.

De kliniska effekter som observerats i dessa två studier har utgjort en referens i arbetet med att utveckla en ny studie som syftar till att belysa effekten av topisk behandling av DHEA på genaktivering och deras associerade proteiner.

DHEA är ett mysterium för många. Här följer några vanliga frågor om DHEA:

VILKA ÄR DE KLINISKA EFFEKTERNA AV DEN HORMONELLA NEDGÅNGEN UNDER KLIMAKTERIET?

De kliniska tecknen på hormonellt åldrande identifierades för några år sedan: atrofi, slapp hud och uttorkning är de tre viktigaste kliniska förändringarna i samband med sjunkande hormonnivåer i klimakteriet.
Huden påverkas på alla nivåer:
-      I epidermis fördröjs syntesen av lipider och det leder till en förändring av barriärfunktionen och yttorrhet. Huden förnyas inte lika ofta utan blir matt och torr.
-       Vävnaden mellan dermis och epidermis plattas till och produktionen av typ IV-kollagen minskar. Det leder till en minskning av homoeostasen och därmed utbytet mellan epidermis och dermis.
-       I dermis minskar densiteten och huden blir slappare eftersom produktionen av kollagen, elastin och olika glykosaminoglykaner (GAG) minskar.
 

HUR FÅR JAG MER INFORMATION OM HORMONELLT ÅLDRANDE?

För att förstå orsaken bakom de här kliniska förändringarna genomförde L'Oréal Research studier för Vichy. På biologisk nivå* kännetecknas huden hos äldre kvinnor av en stor minskning av talgfunktionen (-57 %), en minskning av viskoelastiken och en ökning av hudveck.
2011 utökades kunskapen om huden hos kvinnor i klimakteriet ytterligare genom en andra studie som identifierade proteinerna som är involverade i hormonellt åldrande: avfjällningsprocessen bromsas upp, keratinocytdifferentieringen förstärks och därmed påverkas epidermis homoeostas.
* Labrie F Study- Knowledge of the skin of menopausal women = 58 women
 

VAD ÄR DHEA?

Dehydroepiandrosteron (DHEA) är ett steroidhormon som produceras i binjurarna och omvandlas i könskörtlarna från 7 års ålder. Dessa könshormoner reglerar många aspekter av hudens biologi. DHEAs roll som föregångare till testosteron och östrogen gör det till en viktig faktor i framför allt homoeostasen i kroppen och huden.

Produktionsnivån är som högst i 25-årsåldern och sjunker sedan sakta med åren. Vid 70 års ålder finns endast 10 % kvar av den maximala mängden.

VARFÖR ÄR DHEA SÅ INTRESSANT? VILKEN ROLL HAR DHEA NÄR DET GÄLLER ÅLDERSTECKEN?

Efter att ha visat kunskap om och biologiska mekanismer för hormonellt hudåldrande blev Vichy intresserade av DHEAs roll i den här åldersprocessen.
Inledningsvis visade det sig att DHEA är ett viktigt hormon för att bibehålla en ungdomlig hud. Den kliniska effekten av att återställa DHEA (oralt) har faktiskt undersökts i syfte att ta reda på om detta hormon kan kompensera och stoppa tecken på åldrande. Denna studie visade att DHEA resulterade i:
-   Förbättrad talgfunktion och återfuktning
-    Minskad hudpigmentering
-    Ökad epidermal tjocklek

Därefter undersöktes den kliniska effekten av lokal applicering av DHEA som visade en effekt på hudens tjocklek, ökningen av antalet talgkörtlar och storleken på dessa, minskningen av hudens tunna utseende och en förbättrad finish.
De kliniska effekter som sågs i dessa två studier utgjorde en referensbas för implementering av en ny studie (genomisk och proteomisk) vars syfte var att visa inverkan av DHEA på aktiveringen av gener och deras motsvarande proteiner.

I den genomiska studien identifierades att de gener som är involverade i ökningen av antalet keratinocyter stimuleras vid användning av DHEA, medan de som är involverade i differentiering minskar. Det här är ett bevis på att den epidermala homoeostasen regleras. På dermisk nivå orsakar den topikala appliceringen av DHEA en ökning av uttrycket av gener som är involverade i hudstrukturen. Dessa observationer bekräftades i en proteomisk studie där en ökning av uttrycket av kollagen typ I och III och HSP 47 påvisades.

Vichy identifierade därför DHEA som ett viktigt hormon som kan återaktivera de grundläggande markörer för ungdomlig hud, påverkas av den hormonella nedgång som sker med klimakteriet.

go to top